วิธีติดตั้ง Visual Studio for Mac แบบ Offline Install

ไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดเก็บไว้

ติดตั้งแต่ละไฟล์ตามลำดับ

 • ติดตั้ง Java JDK
 • Android SDK แตกไฟล์แล้วไปวางที่ /Users/<ชื่อยูชเซอร์>/Library/Developer/Xamarin/android-sdk
 • เปิด Terminal แล้วรันคำสั่ง /Users/<ชื่อยูชเซอร์>/Library/Developer/Xamarin/android-sdk/tools/android แล้วเลือกติดตั้งตามรายการนี้ (ต้องใช้อินเตอร์เน็ต)
 • Android SDK Tools
 • Android SDK Platform-tools
 • Android SDK Build-tools
 • Android 7.1.1 (API25)
 • SDK Platform
 • Android 6.0 (API 23)
 • SDK Platform
 • Android NDK แตกไฟล์แล้วเอาไปวางไว้ที่ /Users/<ชื่อยูชเซอร์>/Library/Developer/Xamarin/android-ndk
 • ติดตั้ง Xamarin.Android
 • ติดตั้ง Xamarin.iOS
 • ติดตั้ง Xamarin.Mac
 • ติดตั้ง Xamarin Workbooks and Inspector
 • ติดตั้ง Xamarin Profiler
 • ติดตั้ง Intel® Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM)
 • ติดตั้ง Visual Studio for Mac