ปัญหา DADocSetAccess not found

สำหรับท่านที่ติดปัญหา ไม่สามารถ Deploy แอปฯไปที่ iPhone ได้เพราะติดปัญหา

error HE0003: Could not load the framework ‘DADocSetAccess’ (path: /Applications/Xcode.app/Contents/SharedFrameworks/DADocSetAccess.framework/DADocSetAccess): not found.

เนื่องมากจาก Xcode 9.3 นั่นเอง แก้ปัญหาได้ด้วยการย้อนไปใช้ Xcode 9.2 ไปก่อน หรือไม่ก็รอให้ Xamarin.iOS อัพเดตซัพพอร์ท Xcode 9.3 นะครับ

วิธีแก้ปัญหา

  1. ไปที่ https://developer.apple.com/download/more
  2. ดาวน์โหลด Xcode 9.2
  3. Uninstall Xcode 9.3 and install Xcode 9.2
  4. Restart Mac

[UPDATE 4/4/2018]
วันนี้มีอัพเดตแก้ปัญหา ซัพพอร์ต Xcode 9.3 แล้วนะครับ

  • Visual Studio for Mac 7.4.2.12
  • Xamarin.iOS 11.9.1.24

2018-04-04_22-46-08