วิธีเชื่อมต่อ Azure Bot Service เข้ากับ Facebook Messenger

Facebook Messenger เป็น Channel หนึ่งที่เราสามารถเชื่อมต่อ Azure Bot Service เข้าไปใช้งานได้ ทำให้ Bot ของเราคุยกับลูกค้าผ่าน Facebook Page ได้ในอีกทางหนึ่ง

ในส่วนนี้ พลจะเล่าถึงขั้นตอนการสร้าง Facebook Page และเชื่อมต่อเข้ากับ Azure Bot Service นะครับ

ถ้าชอบ ก็กดหัวใจท้ายโพสนี้ให้ด้วยน้า

1. สร้าง Channel Facebook Messenger

เข้ามาใน Bot Service ของเรา และดูในส่วนของ Resource ให้เลือก Channel และเลือก Facebook Messenger

จะปรากฎหน้าจอที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของ Facebook Page ซึ่งมีข้อมูลที่เราต้องระบุดังนี้

 1. Page ID
 2. App ID
 3. App Secret
 4. Page Access Token

และมีข้อมูล 2 แบบที่เราต้องเอาไปกำหนดในส่วนของ Facebook นั่นคือ

 1. Call back URL
 2. Verify Token

57c16294aabc4a2388f1590e3110c31b

2. สร้างเพจ Facebook และคัดลอก Page ID

สร้างเพจใหม่ขึ้นมาบน Facebook ผ่าน Link นี้ และกำหนดข้อมูลให้เรียบร้อย

จากนั้นให้เข้าไปที่ส่วน About ของเพจ
และคัดลอก Page ID เก็บไว้

3. สร้าง Facebook App และเก็บข้อมูล

เข้าไปที่ https://developers.facebook.com/ และทำการสร้าง Facebook App ID ใหม่

หลังจากสร้างเสร็จแล้ว เราสามารถเพิ่ม สิ่งที่เรียกว่า Product เข้าไปในตัว Facebook App ของเราได้ ซึ่งเราจะเพิ่ม Messenger เข้าไป

เพราะ Messenger เป็นตัวที่จะเชื่อมกับ Bot Service ของเราหน่ะสิ!

จากนั้นให้เปิดไปที่ส่วน Setting > Basic App ID และ App Secret มาใช้งาน เราต้องคัดลอก 2 ข้อมูลนี้เอาไว้

จากนั้นในส่วน Messenger > Setting
ให้เราดูในส่วน Token Generation เราจะทำการเลือก Page เพื่อสร้าง Token เฉพาะขึ้นมา

ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ เราควรจะได้ข้อมูลด้านล่างมาพร้อมแล้ว:

 1. Facebook Page ID
 2. Facebook App ID
 3. Facebook App Secret
 4. Page Generated Token

4. เชื่อม Webhooks ระหว่าง Page และ Bot Service

จากนั้นในส่วนของ Menu > Product > Messenger > Setting
ให้เลื่อนลงมาในส่วนของ Webhooks และกดปุ่ม Setup

จะมี Call back URL และ Verify Token ซึ่งข้อมูล 2 ส่วนนี้ หาได้จาก Facebook Messenger Channel ของ Bot Service ในขั้นตอนที่ 1 นั่นเอง

57c16294aabc4a2388f1590e3110c31b

ดังนั้นการทำจะเป็นลำดับดังนี้

 1. คัดลอก Call back URL จาก Facebook Messenger Channel ใน Bot Service มาวาง
 2. คัดลอก Verify Token จาก Facebook Messenger Channel ใน Bot Service มาวาง
 3. ในส่วนของ Subscription Field เราจะเลือก
  1. messages
  2. messaging_postbacks
  3. messaging_optins
  4. message_deliveries
 4. จากนั้นกดปุ่ม Verify and Save

5. นำข้อมูลของ Facebook มาระบุใน Channel ของ Bot Service

ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือการนำข้อมูลทั้ง 4 อย่างของ Facebook มาระบุในฝั่งของ Bot service เพื่อเชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน

 1. Page ID
 2. App ID
 3. App Secret
 4. Page Access Token

จากนั้นกดปุ่ม Save ด้านล่าง ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ไปไหนต่อ?

1 Like